Praktisch en meteen toepasbaar

Wij geven toegankelijke en praktisch toepasbare cursussen over veiligheidsbewustzijn. Dat zijn onze gewaardeerde VCA-trainingen voor aannemers en toeleveranciers van de ((petro)chemische) industrie. En we zijn gespecialiseerd in veiligheidstrainingen binnen de bouw- en wegenbouw.

Alle trainingen passen naadloos bij en binnen het NEN-EN-ISO 9000- en BRL-domein. Omdat we begeleiden bij de certificeringen leren we onze opdrachtgevers goed kennen. Daardoor sluiten onze trainingen altijd aan op hun bedrijfscultuur. De draagkracht door de organisatie die daardoor ontstaat, geeft een enorme meerwaarde voor onze relaties.

Onze cursussen

VCA-BASIS en VCA-VOL

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA helpt werknemers en toeleveranciers in risicovolle ondernemingen om hun werk veiliger en gezonder te doen. Denk hierbij aan de bouw, petrochemische en offshore-industrie, elektrotechniek en procesbesturing. VCA is ook een uniform en onafhankelijk raamwerk. Met als voordeel dat het objectief en periodiek wordt getoetst.

Opdrachtgevers in deze risicovolle omgevingen besteden werk vrijwel alleen nog uit aan VCA-gecertificeerde leveranciers. Het VCA-certificaat is onmisbaar voor professionals die werken in of diensten verlenen aan deze sectoren.

Meer informatie

Vorkheftruck

In de logistiek en veel andere omgevingen is de heftruck ontzettend handig en onmisbaar. Toch gebeuren en regelmatig ongelukken. Dat ligt niet aan de heftruck zelf. Die doet wat de bestuurder wil. En daar gaat het nog wel eens fout. Onderschatting van de veiligheidsrisico's. Te snel, te wild en onvoldoende begrip over de impact van een heftruck die door de gangpaden rijdt.

Door bestuurders bewust te maken van het 'wapen' waarmee zij hun werk doen, kunnen ongelukken vermeden worden. Door handelingen eenduidig uit te voeren, duidelijke signalen te geven en het werkgebied goed te markeren blijft de heftruck van grote toegevoegde waarde, mar dan veiliger.

Meer informatie

Veilig werken met de hoogwerker

Een hoogwerker bedienen mag alleen wanneer de bediener hiervan bewezen voldoende is opgeleid en over kennis van de risico’s, gevaren en regels beschikt. De Arbowet verplicht je als werkgever, om je personeel voldoende te instrueren. Toch is een certificaat wettelijk (nog) niet verplicht. Misschien is dit een reden dat er regelmatig ongelukken met hoogwerkers gebeuren. Vaak met onschuldige buitenstaanders als slachtoffer.

Met een praktische en korte training voorkom je een hoop emotionele ellende. Maar ook een juridische en daarna vaak enorme financiële nasleep.

Meer informatie

Autolaadkraan

Een autolaadkraan is een kraan die achterop de bak van een vrachtauto zit. Je ziet ze vaak bij de leveranciers van tuin tegels en andere bouwmaterialen. Bij de veiligheid spelen nogal wat zaken een rol. Denk aan de positie van de vrachtwagen, het gebruik van de stempels voor stabiliteit en de zwaaibewegingen die met een uitgeschoven kraan maakt.

Om dit veilig en verantwoord te kunnen doen, verzorgen wij praktische, korte trainingen. Het doel is dat je na de training veilig en omgevingsbewust aan de slag kunt met de autolaadkraan op je vrachtwagen.

Meer informatie

BHV

BHV, BedrijfsHulpVerlening. Bedrijven moeten een noodorgansatie hebben. Deze zorgt voor het verlenen van eerste hulp, helpt brand te bestrijden en zorgt ervoor dat iedereen gealarmeerd en geëvacueerd wordt bij een serieuze noodsituatie in het bedrijf.

Dit doe je er niet 'even' bij. Zo'n organisatie moet je inrichten en trainen. De leden moeten weten wat hun rol is in het bedrijf. Daarbij is het belangrijk dat de bezetting elke voldoende aanwezig is. Dit betekent zorgen voor een goede agenda planning en daarvoor voldoende capaciteit. Atrop helpt je hierbij!

Meer informatie