VCA-Trajecten

Als toeleverancier aan de industrie en andere risicovolle werkomgevingen, kun je niet zonder VCA-certificering. Je krijgt dan simpelweg geen opdrachten. Waarom niet? Mocht zich een veiligheidsincident voordoen met ernstige gevolgen voor de gezondheid van medewerkers en omgeving, dan zal een opdrachtgever moeten aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om werkzaamheden veilig te laten plaatsvinden. Inschakeling van een toeleverancier zonder VCA, kan grote juridische en financiële gevolgen met zich meebrengen.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCA-diploma of -certificaat leg je de basis om veilig aan de slag te gaan in je bedrijf of bij je opdrachtgever. Binnen VCA zijn er nog weer wat geledingen. Vaak hoor je de termen VCA* (VCA-ster) en VCA** (VCA twee sterren) vallen. Ook VCA-vol komt veel voor. Hoe zit dat?

VCA* of VCA**; de verschillen.

VCA* is in de basis voldoende voor niet-complexe organisaties die zonder onderaannemers werken. Dat betekent automatisch dat VCA** voor de bedrijven is die met onderaannemers werken. De complexiteit is daarbij wel minder van invloed.

Toch kan de grootte van je bedrijf meespelen bij de keuze voor een één of twee sterren certificering. Waar VCA* vooral kijkt naar het VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-werk op de werkvloer, is VCA** gericht op de hele VGM-structuur. Hieronder vallen ook beleid, verbetermanagement en de organisatie als geheel.

Welke VCA kies je?

Als je de keuze hebt, hangt deze af van je visie met je bedrijf. VCA* heeft als doel om de risico's bij veiligheid en gezondheid voor de uitvoerende medewerker vast te leggen en te beheersen. VCA** betrekt de structuur waarmee zaken zijn vastgelegd er ook bij. VCA gaat dus een stuk verder dan alleen de werkvloer.

VCA-VOL

VCA-VOL betekent niet 'volledige' VCA. VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Met dit certificaat laat je zien dat je veilig werkt en dat je rekening houdt met de gezondheid- en milieueisen van je medewerkers. VCA-VOL heeft veel aandacht voor risicopreventie op de werkvloer.

Wil je als bedrijf als geheel een VCA-certificering halen? Dan moet tenminste één leidinggevende VCA-VOL hebben. Een VCA-certificaat is 10 jaar geldig.

Is jouw organisatie toe aan een nieuwe VCA-certificering, of wil je voor het eerst een VCA-traject in? Maak dan vrijblijvend kennis met ons over de begeleiding en VCA-cursussen zelf.

Onze trainers en docenten hebben allemaal vele jaren ervaring op verschillende niveaus binnen risicovolle werkomgevingen. We begeleiden jouw bedrijf en medewerkers dan ook op een praktische manier, waarbij herkenbare situaties in je dagelijkse werk worden gebruikt.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak